HOME · NOUTATI · PROFIL · PROIECTE · CONTACT       
Arhimus Arhitectura Sibiu

 
         

Proiect "Locuinţe medici rezidenţi - A.N.L."

Categorii Proiecte
Proiect  Locuinţe medici rezidenţi - A.N.L. [ Locuinţe colective ]
a. SITUAŢIA EXISTENTĂ:

- clădirea supusă amenajării a avut destinaţia de - "Centru de Medicină Preventivă", avănd un regim de Ónălţime de D+P+5E+M;
- actualmente clădiriea este Ón conservare din lipsă de fonduri;
- incinta este total neamenajată;
- structura este realizată integral, inclusiv şarpanta cu Ónvelitoare din tablă cuprată;
- Ónchiderile perimetrale sunt realizate Ón proporţie de 75% din BCA de 35 cm grosime.

Deficienţele clădirii existente sunt:
1. Compartimentările realizate nu satisfac cerinţele noii funcţiuni şi anume cea de locuire.
2. Hidroizolaţiile la terase sunt deteriorate.

b. SITUAŢIA PROPUSĂ

Se propune reabilitarea incintei şi a clădirii după cum urmează:
- reabilitarea clădirii existente şi transformarea Ón locuinţe pentru tineret şi medici rezidenţi prin recompartimentarea spaţiilor şi realizarea de apartamente cu 1,2 şi 3 camere;
- asigurarea unui regim termic al clădirii conform normativelor Ón vigoare;
- dezafectarea şi refacerea instalaţiilor interioare;
- demolarea structurii lifturilor existente şi realizarea a două lifturi dimensionate pentru persoane cu dizabilităţi locomotorii.
- reabilitarea incintei şi refacerea instalaţiilor exterioare.

Indicatori tehnici ai construcţiei:
- regim de Ónălţime: D+P+5E+M
- Ónălţime maximă la cornişă: 24,85 m
- suprafaţa construită desfăşurată: 8487 mp
- suprafaţa utilă totală: 6740 mp

Proiect finalizat

Adresa: Str. Independenţei, Nr.1, Sibiu
imagini proiect:
Situaţia existentă Situaţia existentă Propunere perspectivă bulevardul Coposu


 
   
    HOME · NOUTATI · PROFIL · PROIECTE · CONTACT       
    © 2007 - 2021 Arhimus Toate drepturile rezervare. realizat de FireWeb